Tủ an toàn, đựng hóa chất, dung môi dễ cháy SECURALL

1. Giới thiệu sơ lược về Tủ an toàn SECURALL

  • Tủ an toàn, đựng hóa chất, dung môi dễ cháy, đựng dung môi ăn mòn, chứa chất độc hại SECURALL có dải thể tích từ 4 đến 90 gallon. Tủ được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về an toàn liên quan đến xử lý các hóa chất, dung môi dễ cháy, dễ bắt lửa và có độ ăn mòn cao.

  • Tủ được thiết kế với các kích cỡ khác nhau, đáp ứng được các vị trí bị giới hạn về không gian.
  • Tủ an toàn SECURALL được phân phối trên toàn thế giới bởi các nhà thương mại như: Design and Supply International, Haverstock Safety and Enviornmental, HerbertWilliams, AYO Technologies Inc., Empire Safety & Supply Co, WT Farley Inc., C & E Storage Products, Inc.Growing Solutions, Inc., KL Security Enterprises, Inc.,…..

  • Tất cả các sản phẩm của tủ an toàn SECURALL tuân thủ theo các quy định của OSHA và thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn NFPA Code 30 và FM.

2. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy SECURALL

A. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 4 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A102 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 22″H x 17″W x 17″D OSHA, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A302 Cửa tự đóng, khóa an toàn 24″H x 17″W x 17″D OSHA, NFPA

 

B. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 12 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A105 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 35″H x 24″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A305 Cửa tự đóng, khóa an toàn 37″H x 24″W x 18″D OSHA, FM, NFPA

 

C. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 16 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A110 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 44″H x 23″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A310 Cửa tự đóng, khóa an toàn 46″H x 23″W x 18″D OSHA, FM, NFPA

 

D. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 24 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa – Self-Latch Standard 2-Door L124 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 6″H x 35″W x 22″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa- Self-Close, Self-Latch Sliding Door L224 Cửa tự đóng, khóa an toàn 36″H x 35″W x 22″D OSHA, FM, NFPA

E. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 30 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A130 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 44″H x 43″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A230 Cửa tự đóng, khóa an toàn 44″H x 43″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
3 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A330 Cửa tự đóng, khóa an toàn 46″H x 43″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
4 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A131 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 35″H x 36″W x 24″D OSHA, FM, NFPA
5 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A231 Cửa tự đóng, khóa an toàn 35″H x 36″W x 24″D OSHA, FM, NFPA
6 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A331 Cửa tự đóng, khóa an toàn 37″H x 36″W x 24″D OSHA, FM, NFPA

 

F. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 36 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa – Self-Latch Standard 2-Door L136 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 36″H x 47″W x 22″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa- Self-Close, Self-Latch Sliding Door L236 Cửa tự đóng, khóa an toàn 36″H x 47″W x 22″D OSHA, FM, NFPA

G. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 44 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa – Self-Latch Standard 2-Door L144 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 36″H x 59″W x 22″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa- Self-Close, Self-Latch Sliding Door L244 Cửa tự đóng, khóa an toàn 36″H x 59″W x 22″D OSHA, FM, NFPA

H. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 45 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A145 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 65″H x 43″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A245 Cửa tự đóng, khóa an toàn 65″H x 43″W x 18″D OSHA, FM, NFPA
3 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A345 Cửa tự đóng, khóa an toàn 67″H x 43″W x 18″D OSHA, FM, NFPA

 

I. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 60 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A160 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 65″H x 31″W x 31″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A260 Cửa tự đóng, khóa an toàn 65″H x 34″W x 34″D OSHA, FM, NFPA
3 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A360 Cửa tự đóng, khóa an toàn 67″H x 31″W x 31″D OSHA, FM, NFPA

 

K. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 90 gallon

STT Thông tin sản phẩm Model Loại cửa Kích thước Tiêu chuẩn
1 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard Door A190 Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn 65″H x 43″W x 31″D OSHA, FM, NFPA
2 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A290 Cửa tự đóng, khóa an toàn 65″H x 43″W x 31″D OSHA, FM, NFPA
3 Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-Door A390 Cửa tự đóng, khóa an toàn 67″H x 43″W x 31″D OSHA, FM, NFPA

Brochure: Safety Storage Cabinets Securall/A&A Sheet Metal Products

Tham khảo các sản phẩm tương tự Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp