Tủ an toàn, đựng hóa chất, dung môi dễ cháy SECURALL

1. Giới thiệu sơ lược về Tủ an toàn SECURALL

  • Tủ an toàn, đựng hóa chất, dung môi dễ cháy, đựng dung môi ăn mòn, chứa chất độc hại SECURALL có dải thể tích từ 4 đến 90 gallon. Tủ được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về an toàn liên quan đến xử lý các hóa chất, dung môi dễ cháy, dễ bắt lửa và có độ ăn mòn cao.

  • Tủ được thiết kế với các kích cỡ khác nhau, đáp ứng được các vị trí bị giới hạn về không gian.
  • Tủ an toàn SECURALL được phân phối trên toàn thế giới bởi các nhà thương mại như: Design and Supply International, Haverstock Safety and Enviornmental, HerbertWilliams, AYO Technologies Inc., Empire Safety & Supply Co, WT Farley Inc., C & E Storage Products, Inc.Growing Solutions, Inc., KL Security Enterprises, Inc.,…..

  • Tất cả các sản phẩm của tủ an toàn SECURALL tuân thủ theo các quy định của OSHA và thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn NFPA Code 30 và FM.

2. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy SECURALL

A. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 4 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA102Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn22″H x 17″W x 17″DOSHA, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA302Cửa tự đóng, khóa an toàn24″H x 17″W x 17″DOSHA, NFPA

 

B. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 12 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA105Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn35″H x 24″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA305Cửa tự đóng, khóa an toàn37″H x 24″W x 18″DOSHA, FM, NFPA

 

C. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 16 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA110Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn44″H x 23″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA310Cửa tự đóng, khóa an toàn46″H x 23″W x 18″DOSHA, FM, NFPA

 

D. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 24 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa – Self-Latch Standard 2-DoorL124Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn6″H x 35″W x 22″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa- Self-Close, Self-Latch Sliding DoorL224Cửa tự đóng, khóa an toàn36″H x 35″W x 22″DOSHA, FM, NFPA

E. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 30 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA130Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn44″H x 43″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA230Cửa tự đóng, khóa an toàn44″H x 43″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
3Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA330Cửa tự đóng, khóa an toàn46″H x 43″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
4Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA131Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn35″H x 36″W x 24″DOSHA, FM, NFPA
5Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA231Cửa tự đóng, khóa an toàn35″H x 36″W x 24″DOSHA, FM, NFPA
6Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA331Cửa tự đóng, khóa an toàn37″H x 36″W x 24″DOSHA, FM, NFPA

 

F. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 36 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa – Self-Latch Standard 2-DoorL136Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn36″H x 47″W x 22″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa- Self-Close, Self-Latch Sliding DoorL236Cửa tự đóng, khóa an toàn36″H x 47″W x 22″DOSHA, FM, NFPA

G. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 44 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa – Self-Latch Standard 2-DoorL144Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn36″H x 59″W x 22″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy hai cửa- Self-Close, Self-Latch Sliding DoorL244Cửa tự đóng, khóa an toàn36″H x 59″W x 22″DOSHA, FM, NFPA

H. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 45 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA145Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn65″H x 43″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA245Cửa tự đóng, khóa an toàn65″H x 43″W x 18″DOSHA, FM, NFPA
3Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA345Cửa tự đóng, khóa an toàn67″H x 43″W x 18″DOSHA, FM, NFPA

 

I. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 60 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA160Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn65″H x 31″W x 31″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA260Cửa tự đóng, khóa an toàn65″H x 34″W x 34″DOSHA, FM, NFPA
3Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA360Cửa tự đóng, khóa an toàn67″H x 31″W x 31″DOSHA, FM, NFPA

 

K. Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy nổ loại Thể tích 90 gallon

STTThông tin sản phẩmModelLoại cửaKích thướcTiêu chuẩn
1Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Latch Standard DoorA190Cửa không tự đóng, khóa tiêu chuẩn65″H x 43″W x 31″DOSHA, FM, NFPA
2Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA290Cửa tự đóng, khóa an toàn65″H x 43″W x 31″DOSHA, FM, NFPA
3Tủ đựng hóa chất chống cháy – Self-Close, Self-Latch Safety-T-DoorA390Cửa tự đóng, khóa an toàn67″H x 43″W x 31″DOSHA, FM, NFPA

Brochure: Safety Storage Cabinets Securall/A&A Sheet Metal Products

Tham khảo các sản phẩm tương tự Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp