Túi lấy mẫu khí Tedlar

Túi lấy mẫu khí Tedlar – Cel Scientific – Mỹ

  • Túi lấy mẫu khí Tedlar được làm từ DuPont’s 2mil Tedlar® PVF film. Túi Tedlar dai, chắc chắn và được xem là trơ các chất hóa học từ các hợp chất.
  • Túi thu mẫu khí được dùng để thu gom mẫu khí trong phòng, các điểm xử lý chất độc hại, bể chứa ngầm, mẫu khí trong các ngăn xếp, khí gas trong đất, tiêu chuẩn kiểm định hiệu chuẩn và hầu hết các mẫu khí khác.
  • Tất cả các Túi thu mẫu khí được thiết kế với một cái van để thu gom và chứa khí, ngăn chặn thoát khí ra ngoài. Sản phẩm này đang chờ để cấp bằng sáng chế.
  • Hãng Cel Sceintific cung cấp sản phẩm thu gom mẫu khí bằng polypropylene, thép không gỉ và PTFE.

Các loại thể tích Túi lấy mẫu khí Tedlar – Cel Scientific – Mỹ

Brochure: CEL Scientific gas sampling bags

Tham khảo thêm: Túi lấy mẫu khí Tedlar – Cel Scientific – Mỹ