Các loại máy đo khí độc cầm tay BW Honeywell – Anh

Máy đo khí độc cầm tay BW – Honeywell – Anh

  • Thiết bị đo khí độc cầm tay là một thiết bị quan trọng được ứng dụng rộng rãi trong việc xác định hàm lượng khí trong môi trường, các nhà máy công nghiệp, xưởng sản xuất, hố gas, cống xử lý nước thải, kho bảo quản chất dễ cháy như xăng dầu, tàu thuyền, nơi khai khoáng dầu,….nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ người làm việc, bảo quản hàng hóa, thiết bị.
  • Tùy vào mục đích sử dụng, môi trường sử dụng, tần suất thực hiện, loại khí cần đo, ngưỡng phát hiện và chi phí ngân sách dự trù để lựa chọn những máy đo khí độc chuyên dụng phù hợp, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của người sử dụng.

Máy đo khí độc cầm tay BW – Honeywell – Anh được chia ra thành:

  • Máy đo khí độc cầm tay đơn khí BW Honeywell – Anh

Loại loại đo duy nhất một khí, đi kèm tương ứng là sensor phát hiện khí đã lựa chọn.

Máy đo đơn khí (GasAlert Extreme – Single-Gas Detector)
Tên thiết bị Dải đo Code (Yellow) Code (Black)
Máy dò khí Ammonia (NH3) 0-100 ppm GAXT-A-DL GAXT-A-DL-B
Máy dò khí Ammonia (NH3) (extended range) 0-400 ppm GAXT-A2-DL GAXT-A2-DL-B
Máy dò khí Carbon monoxide (CO) 0-1000 ppm GAXT-M-DL GAXT-M-DL-B
Máy dò khí Carbon monoxide (CO-H), H2 resistant 0-1000 ppm GAXT-M2-DL GAXT-M2-DL-B
Máy dò khí Chlorine (Cl2) 0-50.0 ppm GAXT-C-DL GAXT-C-DL-B
Máy dò khí Chlorine dioxide (ClO2) 0-1 ppm GAXT-V-DL GAXT-V-DL-B
Máy dò khí Ethylene oxide (ETO) (C2H4O) 0-100 ppm GAXT-E-DL GAXT-E-DL-B
Máy dò khí Hydrogen cyanide (HCN) 0-30.0 ppm GAXT-Z-DL GAXT-Z-DL-B
Máy dò khí Hydrogen sulfide (H2S) 0-100 ppm GAXT-H-DL GAXT-H-DL-B
Máy dò khí Hydrogen sulfide (H2S) (extended range) 0-500 ppm GAXT-H-2-DL GAXT-H-2-DL-B
Máy dò khí Nitric oxide (NO) 0-250 ppm GAXT-N-DL GAXT-N-DL-B
Máy dò khí Nitrogen dioxide (NO2) 0-99.9 ppm GAXT-D-DL GAXT-D-DL-B
Máy dò khí Oxygen (O2) 0-30.0% GAXT-X-DL-2 GAXT-X-DL-B-2
Máy dò khí Ozone (O3 0-1 ppm GAXT-G-DL GAXT-G-DL-B
Máy dò khí Phosphine (PH3) 0-5.0 ppm GAXT-P-DL GAXT-P-DL-B
Máy dò khí Sulfur dioxide (SO2) 0-100 ppm GAXT-S-DL GAXT-S-DL-B
  • Máy đo khí độc cầm tay đa chỉ tiêu: Máy đo bốn khí BW Honeywell – Anh

Máy đo bốn khí (Multi-Gas Detectors)
Thiết bị Loại khí độc Dải đo Độ phân giải
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO GasAlertMax XT II

(XXYY-XT)

Đo H2S 0 – 200ppm 1ppm
Đo CO 0 – 1000ppm 1ppm
Đo O2 0 – 30% 0.1%
Đo LEL 0 – 100LEL 1%
0 – 5% v/v 0.1%
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO; pin Alkaline; GasAlert Quattro (code: QT-XWHM-A-Y-UK) Đo H2S 0-200 ppm  0.1 ppm
Đo CO 0-1000 ppm 1 ppm
Đo O2 0-30% 0.1%
Đo LEL 0-100% LEL (0.5% v/v) 1% (0.1%)
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO; pin sạc; GasAlert Quattro (code: QT-XWHM-R-Y-UK)

 

Đo H2S 0-200 ppm 0.1 ppm
Đo CO 0-1000 ppm 1 ppm
Đo O2 0-30% 0.1%
Đo LEL 0-100% LEL (0.5% v/v) 1% (0.1%)
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO GasAlertMicroClip XL

(XXYY-MCXL)

 

Đo H2S 0 – 200ppm 1ppm
Đo CO 0 – 1000ppm 1ppm
Đo O2 0 – 30% 0.1%
Đo LEL 0        – 100LEL 1%
  • Máy đo khí độc cầm tay đa chỉ tiêu: Máy đo năm khí BW Honeywell – Anh

Máy đo 05 khí (Gas Detectors (Portable) – 5 Gas

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu có bơm và pin Alkaline; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID) GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-A-P-D-Y-U-00)

 

PID 0 – 1000 ppm 1 ppm
LEL 0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v 1% / 0.1%
O2 0 – 30% 0.1%
CO 0-999 ppm ppm
H2S 0 – 500 ppm 0.1 ppm
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu có bơm và pin sạc; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID) GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-R-P-D-Y-U-00) PID 0 – 1000 ppm 1 ppm
LEL 0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v 1% / 0.1%
O2 0 – 30% 0.1%
CO 0-999 ppm ppm
H2S 0 – 500 ppm 0.1 ppm
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu hút mẫu kiểu phân tán và pin sạc; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID) GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-R-D-D-Y-U-00) PID 0 – 1000 ppm 1 ppm
LEL 0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v 1% / 0.1%
O2 0 – 30% 0.1%
CO 0-999 ppm ppm
H2S 0 – 500 ppm 0.1 ppm
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu có bơm và pin Alkaline; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID)

GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-A-P-D-Y-U-00)

 

PID 0 – 1000 ppm 1 ppm
LEL 0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v 1% / 0.1%
O2 0 – 30% 0.1%
CO 0-999 ppm ppm
H2S 0 – 500 ppm 0.1 ppm

Tham khảo thêm Máy đo khí độc cầm tay BW Honeywell – Anh của Việt Nguyễn cung cấp.