Các loại máy đo khí độc cầm tay BW Honeywell – Anh

Máy đo khí độc cầm tay BW – Honeywell – Anh

  • Thiết bị đo khí độc cầm tay là một thiết bị quan trọng được ứng dụng rộng rãi trong việc xác định hàm lượng khí trong môi trường, các nhà máy công nghiệp, xưởng sản xuất, hố gas, cống xử lý nước thải, kho bảo quản chất dễ cháy như xăng dầu, tàu thuyền, nơi khai khoáng dầu,….nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ người làm việc, bảo quản hàng hóa, thiết bị.
  • Tùy vào mục đích sử dụng, môi trường sử dụng, tần suất thực hiện, loại khí cần đo, ngưỡng phát hiện và chi phí ngân sách dự trù để lựa chọn những máy đo khí độc chuyên dụng phù hợp, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của người sử dụng.

Máy đo khí độc cầm tay BW – Honeywell – Anh được chia ra thành:

  • Máy đo khí độc cầm tay đơn khí BW Honeywell – Anh

Loại loại đo duy nhất một khí, đi kèm tương ứng là sensor phát hiện khí đã lựa chọn.

Máy đo đơn khí (GasAlert Extreme – Single-Gas Detector)
Tên thiết bịDải đoCode (Yellow)Code (Black)
Máy dò khí Ammonia (NH3)0-100 ppmGAXT-A-DLGAXT-A-DL-B
Máy dò khí Ammonia (NH3) (extended range)0-400 ppmGAXT-A2-DLGAXT-A2-DL-B
Máy dò khí Carbon monoxide (CO)0-1000 ppmGAXT-M-DLGAXT-M-DL-B
Máy dò khí Carbon monoxide (CO-H), H2 resistant0-1000 ppmGAXT-M2-DLGAXT-M2-DL-B
Máy dò khí Chlorine (Cl2)0-50.0 ppmGAXT-C-DLGAXT-C-DL-B
Máy dò khí Chlorine dioxide (ClO2)0-1 ppmGAXT-V-DLGAXT-V-DL-B
Máy dò khí Ethylene oxide (ETO) (C2H4O)0-100 ppmGAXT-E-DLGAXT-E-DL-B
Máy dò khí Hydrogen cyanide (HCN)0-30.0 ppmGAXT-Z-DLGAXT-Z-DL-B
Máy dò khí Hydrogen sulfide (H2S)0-100 ppmGAXT-H-DLGAXT-H-DL-B
Máy dò khí Hydrogen sulfide (H2S) (extended range)0-500 ppmGAXT-H-2-DLGAXT-H-2-DL-B
Máy dò khí Nitric oxide (NO)0-250 ppmGAXT-N-DLGAXT-N-DL-B
Máy dò khí Nitrogen dioxide (NO2)0-99.9 ppmGAXT-D-DLGAXT-D-DL-B
Máy dò khí Oxygen (O2)0-30.0%GAXT-X-DL-2GAXT-X-DL-B-2
Máy dò khí Ozone (O30-1 ppmGAXT-G-DLGAXT-G-DL-B
Máy dò khí Phosphine (PH3)0-5.0 ppmGAXT-P-DLGAXT-P-DL-B
Máy dò khí Sulfur dioxide (SO2)0-100 ppmGAXT-S-DLGAXT-S-DL-B
  • Máy đo khí độc cầm tay đa chỉ tiêu: Máy đo bốn khí BW Honeywell – Anh

Máy đo bốn khí (Multi-Gas Detectors)
Thiết bịLoại khí độcDải đoĐộ phân giải
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO GasAlertMax XT II

(XXYY-XT)

Đo H2S0 – 200ppm1ppm
Đo CO0 – 1000ppm1ppm
Đo O20 – 30%0.1%
Đo LEL0 – 100LEL1%
0 – 5% v/v0.1%
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO; pin Alkaline; GasAlert Quattro (code: QT-XWHM-A-Y-UK)Đo H2S0-200 ppm 0.1 ppm
Đo CO0-1000 ppm1 ppm
Đo O20-30%0.1%
Đo LEL0-100% LEL (0.5% v/v)1% (0.1%)
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO; pin sạc; GasAlert Quattro (code: QT-XWHM-R-Y-UK)

 

Đo H2S0-200 ppm0.1 ppm
Đo CO0-1000 ppm1 ppm
Đo O20-30%0.1%
Đo LEL0-100% LEL (0.5% v/v)1% (0.1%)
Máy đo khí độc dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO GasAlertMicroClip XL

(XXYY-MCXL)

 

Đo H2S0 – 200ppm1ppm
Đo CO0 – 1000ppm1ppm
Đo O20 – 30%0.1%
Đo LEL0        – 100LEL1%
  • Máy đo khí độc cầm tay đa chỉ tiêu: Máy đo năm khí BW Honeywell – Anh

Máy đo 05 khí (Gas Detectors (Portable) – 5 Gas

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu có bơm và pin Alkaline; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID) GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-A-P-D-Y-U-00)

 

PID0 – 1000 ppm1 ppm
LEL0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v1% / 0.1%
O20 – 30%0.1%
CO0-999 ppmppm
H2S0 – 500 ppm0.1 ppm
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu có bơm và pin sạc; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID) GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-R-P-D-Y-U-00)PID0 – 1000 ppm1 ppm
LEL0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v1% / 0.1%
O20 – 30%0.1%
CO0-999 ppmppm
H2S0 – 500 ppm0.1 ppm
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu hút mẫu kiểu phân tán và pin sạc; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID) GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-R-D-D-Y-U-00)PID0 – 1000 ppm1 ppm
LEL0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v1% / 0.1%
O20 – 30%0.1%
CO0-999 ppmppm
H2S0 – 500 ppm0.1 ppm
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu có bơm và pin Alkaline; đo: LEL; O2 CO+H2S; VOC (PID)

GasAlertMicro 5 (code: M5PID-XWQY-A-P-D-Y-U-00)

 

PID0 – 1000 ppm1 ppm
LEL0 – 100% LEL / 0 – 5.0% v/v1% / 0.1%
O20 – 30%0.1%
CO0-999 ppmppm
H2S0 – 500 ppm0.1 ppm

Tham khảo thêm Máy đo khí độc cầm tay BW Honeywell – Anh của Việt Nguyễn cung cấp.