Cân kỹ thuật, cân phân tích Precisa dùng cho ngành giáo dục

  • Các thiết bị khoa học được sử dụng với mục đích giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ nhà khoa học, bác sĩ, nhà nghiên cứu phát minh vĩ đại trong tương lai.
  • Cân kỹ thuật/ cân phân tích với độ chính xác cao trong phòng thí nghiệm của trường học, được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm để chứng minh các lý thuyết của các nhà khoa học và thực nghiệm thực tế trong nghiên cứu với mục đích giáo dục và phát triển các phát minh.
  • Các ứng dụng cụ thể trong trường học cần dùng cân phân tích/ cân kỹ thuật bao gồm: hợp chất đo, hiệu chuẩn pipet, đo lường khối lượng và thể tích, xác định mật độ, độ ẩm, phân tích vật liệu,…..

Cân phân tích/ cân kỹ thuật Precisa – Thụy Sỹ cho ngành giáo dục

  • PT 520 series Precisa với cảm biến trọng lượng PHASTbloc với công nghệ tiên tiến, được lên ý tưởng, phát triển và sản xuất tại Thụy Sỹ. Đây là dong cân mới với nhiều tính năng nâng cao, tối ưu hóa thời gian thao trình, thân thiện với người sử dụng, thiết kết chắc chắn & bền bỉ với thời gian.

Mã sản phẩm Model Khả năng cân Khả năng đọc
520-9221-001 PT 120A SCS 120 g 0.1 mg
520-9222-001 PT 220A SCS 220 g 0.1 mg
520-9321-001 PT 320M SCS 320 g 1 mg
520-9322-001 PT 620M SCS 620 g 1 mg
520-9421-001 PT 320C SCS 320 g 0.01 g
520-9422-001 PT 620C SCS 620 g 0.01 g
520-9423-001 PT 1200C SCS 1 200 g 0.01 g
520-9424-001 PT 2200C SCS 2 200 g 0.01 g
520-9425-001 PT 3200C SCS 3 200 g 0.01 g
520-9426-001 PT 4200C SCS 4 200 g 0.01 g
520-9427-001 PT 6200C SCS 6 200 g 0.01 g
520-9521-001 PT 3200D SCS 3 200 g 0.1 g
520-9522-001 PT 6200D SCS 6 200 g 0.1 g
520-9523-001 PT 10200D SCS 10 200 g 0.1 g
520-9621-001 PT 10200G SCS 10 200 g 1 g
520-9221-002 PT 120A 120 g 0.1 mg
520-9222-002 PT 220A 220 g 0.1 mg
520-9321-002 PT 320M 320 g 1 mg
520-9322-002 PT 620M 620 g 1 mg
520-9421-002 PT 320C 320 g 0.01 g
520-9422-002 PT 620C 620 g 0.01 g
520-9423-002 PT 1200C 1 200 g 0.01 g
520-9424-002 PT 2200C 2 200 g 0.01 g
520-9425-002 PT 3200C 3 200 g 0.01 g
520-9426-002 PT 4200C 4 200 g 0.01 g
520-9427-002 PT 6200C 6 200 g 0.01 g
520-9521-002 PT 3200D 3 200 g 0.1 g
520-9522-002 PT 6200D 6 200 g 0.1 g
520-9523-002 PT 10200D 10 200 g 0.1 g
520-9621-002 PT 10200G 10 200 g 1 g

Brochure: Precisa 520 Analytical and Precisa balances

Tham khảo thêm: Cân 1 số, 2 số, 3 số lẻ, 4 số lẻ, 5 số lẻ Precisa Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp