Cân phân tích, cân kỹ thuật Precisa – Thụy Sỹ dùng cho ngành dược

  • Cân phân tích, cân kỹ thuật phòng thí nghiệm là một trong những thiết bị quan trọng trong phòng thí nghiệm dược phẩm và được yêu cầu cho một số ứng dụng khác nhau. Sự phát triển và sáng tạo đòi hỏi thiết bị cân cho các công thức, liên quan đến việc đo lường và pha trộn chính xác các chất khác nhau. Mỗi thành phần được sử dụng phải được cân chính xác để tạo ra thành phẩm thuốc có chất lượng tối ưu, an toàn cho người tiêu dùng.
  • Bên cạnh đó, cân vi lượng/ cân phân tích/ cân kỹ thuật là thiết bị cần  thiết để kiểm soát chất lượng và nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm dược phẩm.
  • Cân vi lượng/ cân phân tích/ cân kỹ thuật/ cân sấy ẩm dành cho ngành dược của Precisa – Thụy Sỹ kết hợp công nghệ mới nhất với thiết kế bắt mặt, thân thiện với người sử dụng, độ chính xác cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắc khe của ngành dược phẩm trên toàn thế giới.

Cân phân tích/ cân kỹ thuật 520 Series Precisa dùng dùng cho ngành dược

Mã sản phẩm Model Khả năng cân Khả năng đọc
520-9221-001 PT 120A SCS 120 g 0.1 mg
520-9222-001 PT 220A SCS 220 g 0.1 mg
520-9321-001 PT 320M SCS 320 g 1 mg
520-9322-001 PT 620M SCS 620 g 1 mg
520-9421-001 PT 320C SCS 320 g 0.01 g
520-9422-001 PT 620C SCS 620 g 0.01 g
520-9423-001 PT 1200C SCS 1 200 g 0.01 g
520-9424-001 PT 2200C SCS 2 200 g 0.01 g
520-9425-001 PT 3200C SCS 3 200 g 0.01 g
520-9426-001 PT 4200C SCS 4 200 g 0.01 g
520-9427-001 PT 6200C SCS 6 200 g 0.01 g
520-9521-001 PT 3200D SCS 3 200 g 0.1 g
520-9522-001 PT 6200D SCS 6 200 g 0.1 g
520-9523-001 PT 10200D SCS 10 200 g 0.1 g
520-9621-001 PT 10200G SCS 10 200 g 1 g
520-9221-002 PT 120A 120 g 0.1 mg
520-9222-002 PT 220A 220 g 0.1 mg
520-9321-002 PT 320M 320 g 1 mg
520-9322-002 PT 620M 620 g 1 mg
520-9421-002 PT 320C 320 g 0.01 g
520-9422-002 PT 620C 620 g 0.01 g
520-9423-002 PT 1200C 1 200 g 0.01 g
520-9424-002 PT 2200C 2 200 g 0.01 g
520-9425-002 PT 3200C 3 200 g 0.01 g
520-9426-002 PT 4200C 4 200 g 0.01 g
520-9427-002 PT 6200C 6 200 g 0.01 g
520-9521-002 PT 3200D 3 200 g 0.1 g
520-9522-002 PT 6200D 6 200 g 0.1 g
520-9523-002 PT 10200D 10 200 g 0.1 g
520-9621-002 PT 10200G 10 200 g 1 g

Brochure: Precisa 520 Analytical and Precisa balances

Tham khảo thêm: Cân 1 số, 2 số, 3 số lẻ, 4 số lẻ, 5 số lẻ Precisa Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp