Cấu trúc tủ an toàn Safetystar®, hãng: Yakos

Cấu trúc tủ an toàn Safetystar®, hãng: Yakos

  • Tủ được thiết kế với tường đôi, dày 1.2 mm, khoảng trống cách nhiệt giữa hai tường dày 38mm. Cả 02 cánh cửa tự đóng hoặc không tự đóng đều có thể mở hoàn toàn đến 180°, thao tác dễ dàng làm việc. Kệ (khay) chứa mẫu bằng thép có thể điều chỉnh độ cao thấp, chứa được dung tích đến 120 kg.

  • Cửa không tự đóng mang tính kinh tế hơn, tiết kiệm chi phí. Có chốt khóa 03 điểm cung cấp độ bảo mật cao.

  • Cấu trúc tủ an toàn Safetystar®, hãng: Yakos được tích hợp sẵn và cửa tự đóng nếu cửa mở tại nhiệt độ 74°C; Có chốt khóa 03 điểm cung cấp độ bảo mật cao. Hai cánh cửa có tốc độ điều chỉnh đóng khác nhau, tạo sự thông nhất không bị chênh cửa tủ. Đặc biệt, khi cửa tủ mở nhỏ hơn 85°, cửa sẽ tự động đóng lại, khi tủ mở hơn gốc 90°, cánh cửa mở sẽ ở vị trị của nó.
  • Cấu trúc tủ an toàn Safetystar®, hãng: Yakos được thiết kế có độ an toàn hiệu quả cao và công nghệ hiện đại:

Phân biệt các loại tủ an toàn:

Màu sắc Loại tủ Tên tiếng Anh
Màu Vàng Tủ đựng hóa chất chống cháy Flammable Safety Storage Cabinet
Màu Xanh Tủ đựng hóa chất chống ăn mòn Low Corrosive Liquid Storage Cabinet
Màu Đỏ Tủ đựng dung môi gây cháy Combustible Liquid Storage Cabinet