Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos – Đài Loan

  • Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos đáp ứng tiêu chuẩn FM Approved và tuân thủ các quy định của NFPA và OSHA. Tủ được sử dụng phổ biến trong xưởng sản xuất, nhà máy, phòng thí nghiệm,…
  • Tủ gồm có loại: một cửa, hai cửa, cửa xuông
  • Người sử dụng có thể lựa chọn loại cửa tự đóng (Self-close) hay không tự đóng (Manual) để bảo quản mẫu dung môi hóa chất.
  • Tùy vào nhu cầu cần bảo quản lượng hóa chất nhiều hơn ít, kích thước mẫu hóa chất như thế nào để lựa chọn dung tích & kích thước tủ hợp lý.

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng hai cửa, thể tích lớn (từ 30 gal/114 lít  – 90 gal/340 lít)

 CodeModel No.Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệLoại cửa
S2030YCCE-030-AA-A1090*460*11901007*375*104130 (114)01Cửa tự đóng
S2045YCCE-045-AA-A1090*460*17201007*375*157445 (170)02Cửa tự đóng
S2060YCCE-060-AA-A860*860*1720778*778*157460 (227)02Cửa tự đóng
S2090YCCE-090-AA-A1090*860*17201007*778*157490 (340)02Cửa tự đóng
M2030YCCE-030-BA-A1090*460*11901007*375*104130 (114)01Cửa không tự đóng
M2045YCCE-045-BA-A1090*460*17201007*375*157445 (170)02Cửa không tự đóng
M2060YCCE-060-BA-A860*860*1720778*778*157460 (227)02Cửa không tự đóng
M2090YCCE-090-BA-A1090*860*17201007*778*157490 (340)02Cửa không tự đóng

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng một cửa, thể tích trung bình (từ 22 gal/83 lít  – 54 gal/204 lít)

 CodeModel No.Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệLoại cửa
S1022Y-RCCH-022-AA-A595*460*1720512*378*157422 (83)3Self-close / Right hand
S1054Y-RCCH-054-AA-A595*860*1720512*778*157454 (204)3Self-close / Right hand
M1022Y-RCCH-022-BA-A595*460*1720512*378*157422 (83)3Manual / Right hand
M1054Y-RCCH-054-BA-A595*860*1720512*778*157454 (204)3Manual / Right hand
S1022Y-LCCH-022-CA-A595*460*1720512*378*157422 (83)3Self-close / Left hand
S1054Y-LCCH-054-CA-A595*860*1720512*778*157454 (204)3Self-close / Left hand
M1022Y-LCCH-022-DA-A595*460*1720512*378*157422 (83)3Manual / Left hand
M1054Y-LCCH-054-DA-A595*860*1720512*778*157454 (204)3Manual / Left hand

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng một cửa, thể tích nhỏ (từ 04 gal/15 lít  – 15 gal/57 lít)

CodeModel No.Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệLoại cửa
S1004Y-RCCG-004-AA-A435*435*630352*352*4814 (15)1Self-close / Right hand
S1012Y-RCCG-012-AA-A595*460*960512*377*81112 (45)1Self-close / Right hand
S1015Y-RCCG-015-AA-A595*460*1190512*377*104115 (57)1Self-close / Right hand
M1004Y-RCCG-004-BA-A435*435*630352*352*4814 (15)1Manual / Right hand
M1012Y-RCCG-012-BA-A595*460*960512*377*81112 (45)1Manual / Right hand
M1015Y-RCCG-015-BA-A595*460*1190512*377*104115 (57)1Manual / Right hand
S1004Y-LCCG-004-CA-A435*435*630352*352*4814 (15)1Self-close / Left hand
S1012Y-LCCG-012-CA-A595*460*960512*377*81112 (45)1Self-close / Left hand
S1015Y-LCCG-015-CA-A595*460*1190512*377*104115 (57)1Self-close / Left hand
M1004Y-LCCG-004-DA-A435*435*630352*352*4814 (15)1Manual / Left hand
M1012Y-LCCG-012-DA-A595*460*960512*377*81112 (45)1Manual / Left hand
M1015Y-LCCG-015-DA-A595*460*1190512*377*104115 (57)1Manual / Left hand

Tủ đựng hóa chất chống cháy Safetystar®Yakos / Tủ an toàn dòng hai cửa, thể tích nhỏ, nằm ngang (từ 22 gal/83lít)

CodeModel No.Kích thước

bên ngoài
W*D*H mm

Kích thước

bên trong
W*D*H mm

Thể tích
Gal.(L)
Số kệLoại cửa
S2022Y-1CCI-022-AA-A1415*520*7401332*434*59122 (83)1Self-close / Double door
S2022Y-2CCI-022-AB-A1415*520*5701332*434*42122 (83)1Self-close / Double door
S2022Y-3CCI-022-AC-A1115*520*7401032*434*59122 (83)1Self-close / Double door
S2022Y-4CCI-022-AD-A1115*520*5701032*434*42122 (83)1Self-close / Double door
M2022Y-1CCI-022-BA-A1415*520*7401332*434*59122 (83)1Manual / Double door
M2022Y-2CCI-022-BB-A1415*520*5701332*434*42122 (83)1Manual / Double door
M2022Y-3CCI-022-BC-A1115*520*7401032*434*59122 (83)1Manual / Double door
M2022Y-4CCI-022-BD-A1115*520*5701032*434*42122 (83)1Manual / Double door

Tham khảo thêm thông số kỹ thuật tủ đựng hóa chất chống cháy tại đây