Máy ly tâm Hettich Mikro 185, Mikro 200, Mikro 220

 

1. Máy ly tâm Hettich Mikro 200 Hettich – Đức

 • Máy ly tâm Hettich Mikro thể tích tối đa: 30 x 1.5 / 2 ml
 • Tốc độ ly tâm đối đa: 21,382
 • Tốc độ vòng quay tối đa: 15,000 min-1
 • Kích thước:  260 x 275 x 344 mm
 • Trọng lượng: 11,5 kg
 • Mã đặt hàng: 2400 (Mikro 200)

Brochure: Mikro 200 Hettich Faster Results In Molecular Biology

 

2. Máy ly tâm Hettich Mikro 220 Hettich – Đức

 • Thể tích tối đa: 48 x 1.5 / 2 ml
 • Tốc độ ly tâm đối đa: 31,514
 • Tốc độ vòng quay tối đa: 18,000 min-1
 • Kích thước:  313 x 330 x 420 mm
 • Trọng lượng: 21 kg
 • Mã đặt hàng: 2200 (Mikro 220)

Brochure: Mikro 220 Hettich Faster Results In Molecular Biology

 

2. Máy ly tâm Hettich Mikro 185 – Đức

 • Thể tích tối đa: 24 x 1,5 / 2 ml
 • Tốc độ ly tâm đối đa: 18,845
 • Tốc độ vòng quay tối đa: 14,000 min-1
 • Kích thước:  228 x 261 x 353 mm
 • Trọng lượng: 11 kg
 • Mã đặt hàng: 1203 (Mikro 185)

Brochure: Mikro 185 Hettich Faster Results In Molecular Biology

 

Tham khảo thêm Máy ly tâm phòng thí nghiệm Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp