Tag Archives: GCMSMS

Sắc ký khí khối phổ (GC-MS) và Sắc ký khí khối phổ hai lần (GC-MS/MS) trong phân tích hóa học

Sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân tích hóa học trong những năm qua đã mang lại nhiều công cụ đáng tin cậy giúp nhà nghiên cứu xác định và phân tích các chất trong...  Xem chi tiết

Hợp chất Flo hữu cơ – Lựa chọn vật tư phân tích

Hợp chất Flo hữu cơ – Lựa chọn vật tư phù hợp Hợp chất Flo hữu cơ, còn gọi là PFAS đều được tìm thấy mọi nơi. Ngay cả tại hiện trường; phòng thí nghiệm (trên thiết bị), … Vì...  Xem chi tiết

Dịch vụ Hiệu chuẩn – Bảo trì thiết bị PTN Việt Nguyễn

Dịch vụ Hiệu chuẩn – Bảo trì Thiết bị Để đảm bảo thiết bị sắc ký được hoạt động tốt và  không gặp các tình trạng đã nêu, cần phải hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị định kỳ với...  Xem chi tiết

Công ty SCION Instruments với các giải pháp toàn diện về máy sắc khí GC, GCMS, GCMSMS, Aminoacid, HPLC…

Công ty SCION Instruments với các giải pháp toàn diện về máy sắc khí GC, GCMS, GCMSMS, Aminoacid, HPLC… Tiền thân của hãng SCION Instruments là thương hiệu Chrompack và Varian, Bruker với gam sản phẩm GC và GC-MS/ GCMSM và...  Xem chi tiết