Tủ đông/đông âm sâu phòng thí nghiệm thiết kế ngang Evermed

1. Sơ lược về Hãng Evermed Medical

  • Hãng Evermed được tách từ mảng dược của Tập đoàn EVERLASTING – có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp một sản phẩm chuyên môn cao cho phép Evermed đạt ấn tượng tối đa đối với các ứng dụng bảo quản mẫu lạnh ở Bệnh viện, phòng khám, trường đại học, phòng thí nghiệm và các đơn vị sản xuất dược phẩm.

  • Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường.
  • Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian. Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.

2. Tủ đông/Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm thiết kế nằm ngang Evermed

A1. Tủ đông nằm ngang phòng thí nghiệm Dòng BLCF -16° đến -25°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 BLCF 140 -16° đến -25°C 120  lít 55 x 76 x 91
2 BLCF 240 -16° đến -25°C 240 lít 113 x 76 x 92
3 BLCF 350 -16° đến -25°C 350 lít 137 x 81 x 92
4 BLCF 440 -16° đến -25°C 440 lít 165 x 81 x 92

Brochure: Basic Labolatory Chest Freezer BLCF -16° to -25°C Evermed

 

A2. Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm Dòng LCDF -20° đến -45°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LCDF 120/

LCDF 120 xPRO

-20° đến -45°C 120 lít 73 x 73 x 87
2 LCDF 220 /

LCDF 220 xPRO

-20° đến -45°C 220 lít 106 x 73 x 87
3 LCDF 320 /

LCDF 320 xPRO

-20° đến -45°C 320 lít 131 x 73 x 87
4 LCDF 390 /

LCDF 390 xPRO

-20° đến -45°C 390 lít 151 x 73 x 87
5 LCDF 420 /

LCDF 420 xPRO

-20° đến -45°C 420 lít 171 x 73 x 87

Brochure: Basic Labolatory Chest Deep Freezer LCDF -20° to -45°C Evermed

 

A3. Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm Dòng LCSDF -40° đến -60°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LCSDF 120 -40° đến -60°C 120  lít 73 x 73 x 87
2 LCSDF 220 -40° đến -60°C 220 lít 106 x 73 x 87
3 LCSDF 320 -40° đến -60°C 320 lít 131 x 73 x 87
4 LCSDF 390 -40° đến -60°C 390 lít 151 x 73 x 87
5 LCSDF 420 -40° đến -60°C 420 lít 171 x 73 x 87

Brochure: Basic Labolatory Chest Deep Freezer LCSDF -40° to -60°C Evermed

 

A4. Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm Dòng ULCF -60° đến -86°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 ULCF 400 PRO2 -60° đến -86°C 400  lít 168 x 95 x 1098
2 ULCF 570 PRO2 -60° đến -86°C 570 lít 206 x 92 x 109

Tham khảo thêm Tủ đông Phòng thí nghiệmBảo quản MáuBảo quản dược phẩm – Tủ đông âm sâu Việt Nguyễn cung cấp