Tủ đông/đông âm sâu phòng thí nghiệm thiết kế đứng Evermed

1. Giới thiệu về Hãng Evermed Refrigerator – Italia

  • Hãng Evermed có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp tủ lạnh – tủ đông phòng thí nghiệm, bảo quản máu, bảo quản dược phẩm và Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm với các mẫu vi sinh với điều kiện nhiệt độ khắc khe.

  • Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian. Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.

2. Các dòng sản phẩm của Tủ đông Evermed – Italia

A1. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa kính Dòng BLFG (-5°C đến -25°C)

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1BLFG 140-5°C đến -25°C140 lít60 x 62 x 84
2BLFG 380-5°C đến -25°C380 lít60 x 62 x 187
3BLFG 640-5°C đến -25°C640 lít78 x 73 x 187

Brochure: Laboratory Freezer Glass Door BLFG (-5°C to -25°C) Evermed

 

A2. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa kính Dòng LFG -5 đến -20°C

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1LFG 530 /

LFG 530 xPRO

-5°C đến -20°C530 lít75 x 70 x 210
2LFG 625 /

LFG 625 xPRO

-5°C đến -20°C625 lít75 x 82 x 210
3LFG 1160 /

LFG 1160 xPRO

-5°C đến -20°C1160 lít150 x 70 x 210
4LFG 1365 /

LFG 1365 xPRO

-5°C đến -20°C1365 lít150 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Freezer Glass Door LFG -5 to -20°C Evermed

 

A3. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa đặc Dòng BLF -15° đến -30°C

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1BLF 70-15°C đến -32°C70 lít55 x 62 x 63
2BLF 100-15°C đến -32°C100 lít55 x 62 x 85
3BLF 105-16°C đến -25°C105 lít60 x 63 x 85
4BLF 260-16°C đến -25°C260 lít60 x 63 x 184

Brochure: Laboratory Freezer Solid Door BLF -15° to -30°C Evermed

 

A4. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa đặc Dòng LF -5° đến -20°C/ -25°C

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1LF 140 /

LF 140 xPRO

-5° đến -20°C140 lít60 x 62 x 84
2LF 270 /

LF 270 xPRO

-5° đến -20°C270 lít60 x 65 x 164
3LF 370 /

LF 370 xPRO

-5° đến -20°C370 lít60 x 60 x 192
4LF 440 /

LF 440 xPRO

-5° đến -20°C440 lít60 x 70 x 192
5LF 530 /

LF 530 xPRO

-5° đến -25°C530 lít75 x 70 x 210
6LF 625 /

LF 625 xPRO

-5° đến -25°C625 lít75 x 82 x 210
7LF 925 /

LF 925 xPRO

-5° đến -25°C925 lít120 x 70 x 192
8LF 1160 /

LF 1160 xPRO

-5° đến -25°C1160 lít150 x 70 x 210
9LF 1365 /

LF 1365 xPRO

-5° đến -25°C1365 lít150 x 82 x 210
10LF 2100 /

LF 2100 xPRO

-5° đến -25°C2100 lít225 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Freezer Solid Door LF -5° to -20°C/ -25°C Evermed

 

A5. Tủ đông sâu phòng thí nghiệm Dòng LDF -15° đến -30°C

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1LDF 270 /

LDF 270 xPRO

-15° đến -30°C270  lít60 x 76 x 167
2LDF 370 /

LDF 370 xPRO

-15° đến -30°C370 lít60 x 64 x 192
3LDF 440 /

LDF 440 xPRO

-15° đến -30°C440 lít60 x 74 x 192
4LDF 440 /

LDF 440 xPRO

-15° đến -30°C440 lít60 x 70 x 192
5LDF 530 /

LDF 530 xPRO

-15° đến -30°C530 lít75 x 74 x 210
6LDF 625 /

LDF 625 xPRO

-15° đến -30°C625 lít75 x 82 x 210
7LDF 925 /

LDF 925 xPRO

-15° đến -30°C925 lít120 x 74 x 192
8LDF 1160 /

LDF 1160 xPRO

-15° đến -30°C1160 lít150 x 70 x 210
9LDF 1365 /

LDF 1365 xPRO

-15° đến -30°C1365 lít150 x 82 x 210
10LDF 2100 /

LDF 2100 xPRO

-15° đến -30°C2100 lít225 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Deep Freezer Dòng LDF -15° to -30°C Evermed

 

A6. Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm Dòng PDF -25° đến -40°C

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1PDF 270 /

PDF 270 xPRO

-25° đến -40°C270  lít60 x 76 x 167
2PDF 370 /

PDF 370 xPRO

-25° đến -40°C370 lít60 x 64 x 192
3PDF 440 /

PDF 440 xPRO

-25° đến -40°C440 lít60 x 70 x 192
4PDF 530 /

PDF 530 xPRO

-25° đến -40°C530 lít75 x 74 x 210
5PDF 625 /

PDF 625 xPRO

-25° đến -40°C625 lít75 x 86 x 210

Brochure: Laboratory Deep Freezer PDF -25° to -40°C Evermed

Tham khảo thêm Tủ đông Phòng thí nghiệmBảo quản MáuBảo quản dược phẩm – Tủ đông âm sâu Việt Nguyễn cung cấp