Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ Evermed

1. Thông tin về Hãng Evermed – Ý

  • Hãng Evermed  có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp ứng dụng bảo quản mẫu lạnh cho phòng khám, trường đại học, trường học, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu và các đơn vị sản xuất dược phẩm với độ tin cậy cao, mang tính kinh tế cao.

  • Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian. Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.

Tham khảo thêm các thông tin về Hãng Evermed – Xuất xứ: Ý   “Tại Đây

2. Các dòng sản phẩm của Tủ đông, tủ lạnh Evermed:

B1. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ: Tủ lạnh – Tủ đông Dòng BLCRF (+3° đến +8°C) / (-9° đến -30°C)

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1BLCRF 370Ngăn lạnh+3°C đến +8°C245 lít60 x 62 x 200
Ngăn đông-9°C đến -30°C105 lít

Brochure: Basic Laboratory Combination Refrigerator / Freezers Evermed

B2. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ: Tủ lạnh – Tủ đông Dòng LCRF (0° đến +8°C) / (-5° đến -20°C)

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1LCRF 370 / LCRF 370 xPRONgăn lạnh0°C đến +15°C180 lít60 x 65 x 202
Ngăn đông-5°C đến -20°C180 lít
2LCRF 530 / LCRF 530 xPRONgăn lạnh0°C đến +15°C265 lít60 x 65 x 202
Ngăn đông-5°C đến -20°C265 lít
3LCRF 625 / LCRF 625 xPRONgăn lạnh0°C đến +15°C300 lít75 x 82 x 210
Ngăn đông-5°C đến -20°C300 lít
4LCRF 1160 / LCRF 1160 xPRONgăn lạnh0°C đến +15°C530 lít150 x 70 x 210
Ngăn đông-5°C đến -20°C530 lít
5LCRF 1365 / LCRF 1365 xPRONgăn lạnh0°C đến +15°C625 lít150 x 82 x 210
Ngăn đông-5°C đến -20°C625 lít
6LCRF 2100 / LCRF 2100 xPRONgăn lạnh0°C đến +15°C1365 lít225 x 82 x 210
Ngăn đông-5°C đến -20°C625 lít

Brochure: Basic Laboratory Combination Refrigerator / Freezers Evermed

B3. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ Dòng LCRR (0° đến +15°C) / (0° đến +15°C)

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1LCRR 260Ngăn lạnh 12°C đến +15°C130 lít53 x 64 x 170
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C130 lít
2LCRR 370Ngăn lạnh 10°C đến +15°C180 lít60 x 65 x 215
Ngăn lạnh 20°C đến +15°C180 lít
3LCRR 625Ngăn lạnh 12°C đến +15°C300 lít75 x 82 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C300 lít
4LCRR 1160 / LCRR 1160 xPRONgăn lạnh 10°C đến +15°C530 lít150 x 70 x 210
Ngăn lạnh 2-5°C đến -20°C530 lít
5LCRR 1365Ngăn lạnh 10°C đến +15°C625 lít150 x 82 x 210
Ngăn lạnh 20°C đến +15°C625 lít
6LCRR 2100Ngăn lạnh 12°C đến +10°C1365 lít225 x 82 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +10°C625 lít

Brochure: Basic Laboratory Combination Refrigerator / Freezers Evermed

B4. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ Dòng MPRR (2° đến +15°C) / (2° đến +15°C)

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1MPRR 260 / MPRR 260 xPRONgăn lạnh 12°C đến +15°C130 lít53 x 64 x 170
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C130 lít
2MPRR 370Ngăn lạnh 12°C đến +15°C180 lít60 x 65 x 215
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C180 lít
3MPRR 530 / MPRR 530 xPRONgăn lạnh 12°C đến +15°C265 lít75 x 76 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C265 lít
4LCRR 625 / LCRR 625 xPRONgăn lạnh 12°C đến +15°C315 lít75 x 82 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C465 lít
5MPRR 925Ngăn lạnh 12°C đến +15°C465 lít120 x 70 x 192
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C625 lít
6LCRR 1160 / LCRR 1160 xPRONgăn lạnh 12°C đến +15°C580 lít150 x 70 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C580 lít
7MPRR 1365 / MPRR 1365 xPRONgăn lạnh 12°C đến +15°C685 lít150 x 82 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C685 lít
8MPRR 2100Ngăn lạnh 12°C đến +15°C1365 lít225 x 82 x 210
Ngăn lạnh 22°C đến +15°C685 lít

Tham khảo thêm Tủ lanh hai ngăn nhiệt độ Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp