Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ Evermed

1. Thông tin về Hãng Evermed – Ý

  • Hãng Evermed  có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp ứng dụng bảo quản mẫu lạnh cho phòng khám, trường đại học, trường học, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu và các đơn vị sản xuất dược phẩm với độ tin cậy cao, mang tính kinh tế cao.

  • Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian. Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.

Tham khảo thêm các thông tin về Hãng Evermed – Xuất xứ: Ý   “Tại Đây

2. Các dòng sản phẩm của Tủ đông, tủ lạnh Evermed:

B1. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ: Tủ lạnh – Tủ đông Dòng BLCRF (+3° đến +8°C) / (-9° đến -30°C)

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 BLCRF 370 Ngăn lạnh +3°C đến +8°C 245 lít 60 x 62 x 200
Ngăn đông -9°C đến -30°C 105 lít

Brochure: Basic Laboratory Combination Refrigerator / Freezers Evermed

B2. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ: Tủ lạnh – Tủ đông Dòng LCRF (0° đến +8°C) / (-5° đến -20°C)

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LCRF 370 / LCRF 370 xPRO Ngăn lạnh 0°C đến +15°C 180 lít 60 x 65 x 202
Ngăn đông -5°C đến -20°C 180 lít
2 LCRF 530 / LCRF 530 xPRO Ngăn lạnh 0°C đến +15°C 265 lít 60 x 65 x 202
Ngăn đông -5°C đến -20°C 265 lít
3 LCRF 625 / LCRF 625 xPRO Ngăn lạnh 0°C đến +15°C 300 lít 75 x 82 x 210
Ngăn đông -5°C đến -20°C 300 lít
4 LCRF 1160 / LCRF 1160 xPRO Ngăn lạnh 0°C đến +15°C 530 lít 150 x 70 x 210
Ngăn đông -5°C đến -20°C 530 lít
5 LCRF 1365 / LCRF 1365 xPRO Ngăn lạnh 0°C đến +15°C 625 lít 150 x 82 x 210
Ngăn đông -5°C đến -20°C 625 lít
6 LCRF 2100 / LCRF 2100 xPRO Ngăn lạnh 0°C đến +15°C 1365 lít 225 x 82 x 210
Ngăn đông -5°C đến -20°C 625 lít

Brochure: Basic Laboratory Combination Refrigerator / Freezers Evermed

B3. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ Dòng LCRR (0° đến +15°C) / (0° đến +15°C)

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LCRR 260 Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 130 lít 53 x 64 x 170
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 130 lít
2 LCRR 370 Ngăn lạnh 1 0°C đến +15°C 180 lít 60 x 65 x 215
Ngăn lạnh 2 0°C đến +15°C 180 lít
3 LCRR 625 Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 300 lít 75 x 82 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 300 lít
4 LCRR 1160 / LCRR 1160 xPRO Ngăn lạnh 1 0°C đến +15°C 530 lít 150 x 70 x 210
Ngăn lạnh 2 -5°C đến -20°C 530 lít
5 LCRR 1365 Ngăn lạnh 1 0°C đến +15°C 625 lít 150 x 82 x 210
Ngăn lạnh 2 0°C đến +15°C 625 lít
6 LCRR 2100 Ngăn lạnh 1 2°C đến +10°C 1365 lít 225 x 82 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +10°C 625 lít

Brochure: Basic Laboratory Combination Refrigerator / Freezers Evermed

B4. Tủ lạnh hai ngăn nhiệt độ Dòng MPRR (2° đến +15°C) / (2° đến +15°C)

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 MPRR 260 / MPRR 260 xPRO Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 130 lít 53 x 64 x 170
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 130 lít
2 MPRR 370 Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 180 lít 60 x 65 x 215
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 180 lít
3 MPRR 530 / MPRR 530 xPRO Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 265 lít 75 x 76 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 265 lít
4 LCRR 625 / LCRR 625 xPRO Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 315 lít 75 x 82 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 465 lít
5 MPRR 925 Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 465 lít 120 x 70 x 192
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 625 lít
6 LCRR 1160 / LCRR 1160 xPRO Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 580 lít 150 x 70 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 580 lít
7 MPRR 1365 / MPRR 1365 xPRO Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 685 lít 150 x 82 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 685 lít
8 MPRR 2100 Ngăn lạnh 1 2°C đến +15°C 1365 lít 225 x 82 x 210
Ngăn lạnh 2 2°C đến +15°C 685 lít

Tham khảo thêm Tủ lanh hai ngăn nhiệt độ Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp