Tủ lạnh phòng thí nghiệm Hãng Evermed, xuất xứ: Ý

1. Thông tin về Hãng Evermed, Xuất xứ: Ý

  • Hãng EVERMED được tách từ mảng dược của Tập đoàn EVERLASTING – có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp một sản phẩm chuyên môn cao cho phép Evermed đạt ấn tượng tối đa đối với các ứng dụng bảo quản mẫu lạnh ở Bệnh viện, phòng khám, trường đại học, phòng thí nghiệm và các đơn vị sản xuất dược phẩm.

  • Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian.
  • Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.

Tham khảo thêm các thông tin về Hãng Evermed – Xuất xứ: Ý   “Tại Đây

2. Các dòng sản phẩm của tủ lạnh Evermed:

A1. Dòng MPR +2° đến +15°C – Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Evermed

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1MPR 110 H / MPR 110 H xPRO+2°C đến +15°C110 lít90 x 66 x 54
2MPR 110 V / MPR 110 V xPRO+2°C đến +15°C110 lít62 x 66 x 83
3MPR 130 / MPR 130 xPRO+2°C đến +15°C130 lít53 x 64 x 84
4MPR 270 / MPR 270 xPRO+2°C đến +15°C270 lít60 x 65 x 164
5MPR 370 / MPR 370 xPRO+2°C đến +15°C370 lít60 x 65 x 202
6MPR 440 / MPR 440 xPRO+2°C đến +15°C440 lít60 x 70 x 192
7MPR 530 / MPR 530 xPRO+2°C đến +15°C530 lít75 x 70 x 210
8MPR 625 / MPR 625 xPRO+2°C đến +15°C625 lít75 x 82 x 210
9MPR 925 / MPR 925 xPRO+2°C đến +15°C925 lít120 x 70 x 192
10MPR 1160 / MPR 1160 xPRO+2°C đến +15°C1295 lít150 x 70 x 210
11MPR 1365 / MPR 1365 xPRO+2°C đến +15°C1365 lít150 x 82 x 210
12MPR 2100 / MPR 2100 xPRO+2°C đến +15°C2100 lít225 x 82 x 210

Brochure: Medical Pharmaceutical Refrigerator Evermed

A2. Dòng LR 0° đến +15°C – Tủ lạnh phòng thí nghiệm Evermed

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1LR 130 / LR 130 xPRO0° đến +15°C130 lít53 x 64 x 84
2LR 270 / LR 270 xPRO0° đến +15°C270 lít60 x 65 x 164
3LR 370 / LR 370 xPRO0° đến +15°C370 lít60 x 60 x 192
4LR 440 / LR 440 xPRO0° đến +15°C440 lít60 x 70 x 192
5LR 530 / LR 530 xPRO0° đến +15°C530 lít75 x 70 x 210
6LR 625 / LR 625 xPRO0° đến +15°C625 lít75 x 82 x 210
7LR 925 / LR 925 xPRO0° đến +15°C925 lít120 x 70 x 192
8LR 1160 / LR 1160 xPRO0° đến +15°C1160 lít150 x 70 x 210
9LR 1365 / LR 1365 xPRO0° đến +15°C1365 lít150 x 82 x 210
10LR 2100  / LR 2100 xPRO0° đến +15°C2100 lít225 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Refrigerator Evermed

A3. Dòng BBR +4°C – Tủ lạnh bảo quản máu Evermed

STTModelNhiệt độThể tíchKích thước (cm)
1BBR 110 H xPRO2° đến +15°C110 lít90 x 66 x 54
2BBR 110 V xPRO2° đến +15°C110 lít62 x 66 x 83
3BBR 130 xPRO2° đến +15°C130 lít53 x 64 x 94
4BBR 270 xPRO2° đến +15°C270 lít60 x 65 x 164
5BBR 370 xPRO2° đến +15°C370 lít60 x 65 x 202
6BBR 440 xPRO2° đến +15°C440 lít60 x 70 x 192
7BBR 530 xPRO2° đến +15°C530 lít75 x 70 x 210
8BBR 625 xPRO2° đến +15°C625 lít75 x 82 x 210
9BBR 925 xPRO2° đến +15°C130 lít120 x 70 x 192
10BBR 1160 xPRO2° đến +15°C1160 lít150 x 70 x 210
11BBR 1365 xPRO2° đến +15°C1365 lít150 x 82 x 210
12BBR 2100 xPRO2° đến +15°C2100 lít225 x 82 x 210

Brochure: Blood Bank Refrigerator Evermed

Tham khảo thêm Tủ lạnh Phòng thí nghiệmBảo quản MáuBảo quản dược phẩm Việt Nguyễn cung cấp