Tủ lạnh, Tủ đông phòng thí nghiệm Labcold – Anh

1.  Giới thiệu hãng LABCOLD – Anh:

 • Hãng LABCOLD được thành lập năm 1932 tại Borough High Street, London với tên gọi công ty lúc đầu: Boro Laboratories hoặc tên ngắn gọn: Boro Labs,
 • Năm 2007, công ty đổi tên  Boro thành LABCOLD.
 • Năm 2012, công ty LABCOLD chuyên về sản xuất các sản phẩm: tủ lạnh phòng thí nghiệm; tủ đông phòng thí nghiệm; tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine; tủ lạnh bảo quản máu; tủ lạnh bảo quản dược phẩm….kỷ niệm thành lập lần thứ 80.

2.  Các dòng sản phẩm chủ lực hãng LABCOLD – Anh:

A. TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM CHỐNG CHÁY (Sparkfree Fridges):

 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy, 0°C đến +10°C, thể tích 49 lít Model: RLPR0214
 • Tủ lạnh phòng thí nghiêm chống cháy, 0°C đến +10°C, thể tích 150 lít Model: RLPR0516
 • Tủ lạnh chống cháy , 0°C đến +10°C, thể tích 400 lít Model: RLPR1514

 

B. TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CHỐNG CHÁY (Sparkfree Freezers):

 • Tủ đông chống cháy, -18°C đến -23°C, thể tích 40 lít Model: RLVF0214
 • Tủ đông chống cháy, -12°C đến -24°C, thể tích 124 lít Model: RLVF0416
 • Tủ đông chống cháy loại đứng, -12°C đến -24°C, thể tích 400 lít Model: RLVF1514
 • Tủ đông chống cháy loại ngang, -18°C đến -25°C, thể tích 215 lít Model: RLCF0720
 • Tủ đông chống cháy loại ngang, -18°C đến -25°C, thể tích 447 lít Model: RLCF1520
 • Tủ đông chống cháy loại ngang, -18°C đến -25°C, thể tích 607 lít Model: RLCF2120

C. TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG 02 NGĂN NHIỆT ĐỘ CHỐNG CHÁY (Sparkfree Fridge Freezers):

 • Tủ hai ngăn nhiệt độ lạnh: +2°C đến +10°C và đông: -18°C đến -23°C, 228 lít và 134 lít Model: RLFF13246
 • Tủ hai ngăn nhiệt độ +2°C đến +10°C và -18°C đến -23°C, thể tích 362 lít, có khóa  Model: RLFF13246/LK

                           

D.  TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM (Laboratory Refrigeration):

 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm, +2°C đến +10°C, thể tích 104 lít Model: RLPL04043
 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm, +2°C đến +10°C, thể tích 505 lít, có khóa Model: RLFR1804

E. TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM (Laboratory Freezers):

 • Tủ đông phòng thí nghiệm, -18°C đến -23°C, thể tích 70lít Model: RLVL03203
 • Tủ đông phòng thí nghiệm, -18°C đến -23°C, thể tích 505 lít, có khóa Model: RLVF1825

                                    

F. TỦ LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM VACCINE (Pharmacy Refrigeration):

Tủ dòng cửa đặc:

 • Tủ xách tay di động bảo quản dược phẩm, -5°C đến +60°C, thê tích 12 lít Model: RPDF0012D
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 36 lít, có khóa Model: RLDF0110A
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine,  +2°C đến +8°C, thể tích 66 lít, có khóa  Model: RLDF0210
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine,  +2°C đến +8°C, thể tích 150 lít Model: RLDF0510
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 300 lít Model: RLDF1010
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 430 lít Model: RLDF1510
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, +2°C đến +8°C, thể tích 505 lít Model: RLDF1510

Tủ dòng cửa kính:

 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 36 lít, cửa làm bằng kính Model: RLDG0110
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 66 lít, cửa làm bằng kính Model: RLDG0210
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 150 lít, cửa kính Model: RLDG0510
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 300 lít, cửa làm bằng kính Model: RLDG1010
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine, +2°C đến +8°C, thể tích 430 lít, cửa làm bằng kính Model: RLDG1510

Tham khảo thêm các dòng “Tủ lạnh bảo quản mẫu” & “Tủ đông bảo quản mẫu