Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA Model: SCAN++ Hãng sản xuất: SKALAR – Hà Lan

Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA

Model: SCAN++

Hãng sản xuất: SKALAR – Hà Lan

Xuất xứ: Hà Lan

 

                                                Thiết bị phân tích dòng liên tục CFA Model: SCAN++

Ứng dụng xác định Cyanua và Phenol trong nước
1. Tổng quan

 • Thiết bị phân tích tự động sử dụng công nghệ dòng, hay còn được gọi là thiết bị phân tích dòng liên tục (CFA) được phát triển từ năm 1957. Đầu tiên, thiết bị được phát triển cho các ứng dụng trong xét nghiệm y tế, nhưng sau này được ứng dụng rộng rãi trong phân tích hóa lý.
 • Công nghệ phân tích dòng liên tục sử dụng các bong bóng khí để chia dòng thành các phân đoạn rời rạc, mà trong đó xảy ra phản ứng hóa học. Các dòng liên tục của mẫu phân tích và thuốc thử được kết hợp và bơm liên tục trong các ống dẫn và lần lượt đi qua các bộ phận xử lý với những chức năng khác nhau như: phá mẫu UV, chưng cất, lọc sàng phân tử, trích lý, … và sau đó qua đầu đo (UV, VIS, NIR, huỳnh quang …).
 • Các bong bóng khí chia dòng liên tục thành các phân đoạn và đóng vai trò như một rào cản ngăn ngừa nhiễm chéo giữa các phân đoạn trong quá trình chúng di chuyển trong ống dẫn. Bóng bóng khí cũng giúp trộn mẫu và thuốc thử bằng cách tạo ra dòng chảy rối, đảm bảo phản ứng diễn ra đồng đều. – Một thiết bị phân tích dòng liên tục bao gồm các mô-đun khác nhau:
  • Mô-đun đưa mẫu tự động (autosampler)
  • Mô-đun chính với bơm nhu động, các bộ phận xử lý hóa học và đầu đo.
  • Mô-đun thu nhập dữ liệu và xử lý kết quả.

2. Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA : Ứng dụng trong quan trắc và phân tích môi trường 

 • Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA : được sử dụng rộng rãi trong phân tích mẫu môi trường, như nước mặt, nước ngầm, nước thải, nước uống và nước biển.
 • Các chỉ tiêu có thể phân tích: xyanua, phenol, sunfua, amoni, tổng nitơ, nitrit + nitrat, tổng photpho, chất hoạt động bề mặt, …
  • ISO 11732:2005: Xác định hàm lượng Ammonium (NH4+)
  • ISO 29441:2010: Xác định hàm lượng Tổng nitrogen (TN) với phá mẫu bằng UV inline.
  • ISO 13395:1996: Xác định hàm lượng Nitrite (NO2-) và Nitrate (NO3-)
  • ISO 15681:2003: Xác định hàm lượng Ortho-phosphate (PO43-) và Tổng phosphorus (TP) với phá mẫu thủ công.
  • ISO 22743:2006: Xác định hàm lượng Sulfate (SO42-)
  • ISO 14402:1999: Xác định Tổng Phenol
  • ISO 14403:2012: Xác định hàm lượng Cyanide với phá mẫu bằng UV inline.
  • ISO 16265:2009: Xác định hàm lương chất hoạt động bề mặt (MBAS)
  • ISO 23913:2006: Xác định hàm lượng Chromium VI (Cr6+)
  • ISO 15682:2000: Xác định hàm lượng Chloride (Cl-)
  • ISO/TS 17951 :2016: Xác định hàm lượng Fluoride (F-)
  • ISO 16264:2002: Xác định hàm lượng Silicate (SiO2)

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

Địa chỉ: 211/10/1 Vĩnh Viễn – P.04 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.66 570 570                | Fax: 028.62 55 77 09

Hotline: 0932 664422

Mail: info@vietnguyenco.vn | Web: www.vietnguyenco.vn