Cân 1 số, 2 số, 3 số lẻ dòng Entris – Satorius

 

1. Giới thiệu sơ lược về Sartorius AG – Đức

  • Qua hơn 140 năm, Satorius đã đạt được các thành công trong sản phẩm các sản phẩm có tính sáng tạo và hiệu quả cao.
  • Công ty được thành lập bởi Florenz Satorius, một cựu thành viên cơ khí của trường Đại Học Goettingen tạo nên xưởng cơ khí Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius.

  • Từ đây cho ra đời sáng chế tiên phong của ông – Cân phân tích với chùm tia ngắn – làm nên cuôc các mạng trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu.
  • Năm 1927, cùng với giải thưởng về Nobel hóa học Laureate Richard Zsigmondy, Sartorius đã thành lập lên công ty Membranfiltergesellschaft mbH, sản xuất giấy lọc phòng thí nghiệm cho công nghệ sinh học.
  • Ngày nay, lĩnh vực cân & sản xuất giấy lọc là một trong những công nghệ cốt lõi trong các mảng sản phẩm mở rộng của Satorius.

2. Dòng cân Entris Precision Balance – Sartorius AG

 

Model Khả năng cân

(g)

Độ đọc

(mg)

Độ lặp lại

(mg)

Độ tuyến tính

(mg)

Thời gian ổn định

(s)

ENTRIS623i-1S 620 1 1 2 1.0
ENTRIS623-1S 620 1 1 2 1.0
ENTRIS423i-1S 420 1 1 2 1.0
ENTRIS423-1S 420 1 1 2 1.0
ENTRIS323i-1S 320 1 1 2 1.0
ENTRIS323-1S 320 1 1 2 1.0
ENTRIS153i-1S 150 1 1 2 1.0
ENTRIS153-1S 150 1 1 2 1.0
 
ENTRIS6202i-1S 6,200 10 10 30 1.5
ENTRIS6202-1S 6,200 10 10 30 1.5
ENTRIS4202i-1S 4,200 10 10 30 1.5
ENTRIS4202-1S 4,200 10 10 30 1.5
ENTRIS3202i-1S 3,200 10 10 30 1.5
ENTRIS3202-1S 3,200 10 10 30 1.5
ENTRIS2202i-1S 2,200 10 10 30 1.5
ENTRIS2202-1S 2,200 10 10 30 1.5
ENTRIS822i-1S 820 10 10 30 1.5
ENTRIS822-1S 820 10 10 30 1.5
 
ENTRIS8201i-1S 8,200 100 100 300 1.5
ENTRIS8201-1S 8,200 100 100 300 1.5
ENTRIS8201i-1S 5,200 100 100 300 1.5
ENTRIS8201-1S 5,200 100 100 300 1.5
ENTRIS8201i-1S 2,200 100 100 300 1.5
ENTRIS8201-1S 2,200 100 100 300 1.5

 

Brochure: Entris® Precision Balance Satorius – Germany

Tham khảo thêm Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ, 4 số lẻ Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp