Máy đo độ hòa tan, máy đo độ tan rã, máy đo độ mài mòn… hãng LABINDIA – Ấn Độ

LABINDIA được thanh lập năm 1981 vừa là nhà sản xuất và vừ là nhà phân phối 01 số gam hàng; cụ thể:

I. Máy đo độ hòa tan Dissolution Tester

(1) Model: DS 8000 (Basic): Máy đo độ hòa tan phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 6+2 (3+1 & 3+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(2) Model: DS 14000 (Basic): Máy đo độ hòa tan phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 12+2 (6+1 & 6+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(3) Model:  : Máy đo độ hòa tan DS 8000 với bơm nhiêu động (DS 8000 with Peristaltic Pump) là hệ thống hoàn toàn tự động với bộ bơm nhiêu động kết hợp với bộ thu hồi mẫu sample collector cho hồi phục và rửa toàn bộ đường ống để giảm hiệu ứng nhiễm bẩn và nhiễm chéo carryover. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 6+2 (3+1 & 3+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(3) Model: DS 14000 with Peristaltic Pump: Máy đo độ hòa tan DS 14000 với bơm nhiêu động (DS 14000 with Peristaltic Pump) là hệ thống hoàn toàn tự động với bộ bơm nhiêu động kết hợp với bộ thu hồi mẫu sample collector cho hồi phục và rửa toàn bộ đường ống để giảm hiệu ứng nhiễm bẩn và nhiễm chéo carryover. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí12+2 (6+1 & 6+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(4) Model: DS 8000+ with Syringe Pump: Máy đo độ hòa tan LABINDIA model DS 8000+ với bơm syringe (DS 8000+ with syringe pump) được thiết kế cho độ chính xác thể tích cao với 01 chu kỳ syringe. Modul tách biệt cho mỗi syringe đảm bảo thời gian chết của hệ thống là thấp nhất và valves làm từ vật liệu PEEL cho tăng tuổi thọ hoạt động. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 6+2 (3+1 & 3+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(5) Model: DS 14000+ with Syringe Pump: Máy đo độ hòa tan LABINDIA model DS 14000+ với bơm syringe (DS 14000+ with syringe pump) được thiết kế cho độ chính xác thể tích cao với 01 chu kỳ syringe. Modul tách biệt cho mỗi syringe đảm bảo thời gian chết của hệ thống là thấp nhất và valves làm từ vật liệu PEEL cho tăng tuổi thọ hoạt động. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 12+2 (6+1 & 6+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(6) Model: DS 8000+ with Piston Pump: Máy đo độ hòa tan LABINDIA model DS 8000+ với bơm Piston (DS 8000+ with Piston pump) với bộ thu mẫu có độ đúng và độ chính xác cao. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 6+2 (3+1 & 3+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(7) Model: DS 14000+ with Piston Pump: Máy đo độ hòa tan LABINDIA model DS 14000+ với bơm Piston (DS 14000+ with Piston pump) với bộ thu mẫu có độ đúng và độ chính xác cao. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 12+2 (6+1 & 6+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(8) Model: DS 8000+ with Piston Pump & Filter Changer: Máy đo độ hòa tan LABINDIA model DS 8000+ với bơm Piston và bộ thay đổi lọc (DS 8000+ with Piston Pump & Filter Changer) với bộ thu mẫu có độ đúng và độ chính xác cao. Hệ thống hoàn toàn tự động với bơm Piston và bộ đối lọc Filter changer; phù hợp với phân tích trên  UV/HPLC/UPLC. Phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 6+2 (3+1 & 3+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath)

(9) Model: DS 8000 (Basic) SMART: phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 6+2 (3+1 & 3+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath); màn hình điều khiển cảm ứng; lưu được 200 User ID; tuân thủ 21 CFR Part 11 Compliance

(10) Model: DS 14000 (Basic) SMART: phù hợp với USP 1,2,5 & 6 và tuân thủ các thông số kỹ thuật USP, BP, IP. Số vị trí 12+2 (6+1 & 6+1) cốc với bể đúc liền khối (Moulded Water Bath); màn hình điều khiển cảm ứng; lưu được 200 User ID; tuân thủ 21 CFR Part 11 Compliance

(11) Model: DS 8000 (with Piston Pump) SMART: máy đo độ hòa tan DS 8000 với bơm Piston

(12) Model: DS 14000 (with Piston Pump) SMART: máy đo độ hòa tan DS 14000 với bơm Piston

II. Máy đo độ tan rã Disintegration Tester

(1) Model Disintegration 1000

(2) Model Disintegration 1000+

III. Các thiết bị Lý khác:

(1) Máy đo độ mài mòn viên Tablet Friability Tester

(2) Máy đo tỷ trọng dạng đóng Tap Density Tester

(3) Máy đo độ cứng:

– Máy đo độ cứng viên thuốc 01 buồng; model: TH-1050 M

– Máy đo độ cứng 12 vị trí (12 Carousel); model: TH 1050S

– Máy đo độ cứng 24 Point Carousel

– Máy đo độ cứng Hardness Tester; model: TH 1050S+

(4) Máy chuẩn độ điện thế Automatic Titrator và Karl Fischer Titrator

– Chuẩn độ điện thế tự động Automatic Karl Fischer Titrator (KAFI SMART)

– Chuẩn độ điện thế TITRA SMART Titrator

(4) Máy kiểm tra độ kín viên thốc Leak Detector

(5) Máy đo điểm nóng chảy Visual Melting Range Apparatus (MR-Vis)