Tiêu chuẩn ROHS 2 là gì? Các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn ROHS 2?

Tiêu chuẩn ROHS 2 là gì? Các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn ROHS 2?

(1) Tiêu chuẩn ROHS là gì?

 • ROHS là một chứng chỉ test cho chúng ta biết sản phẩm không có những chất độc
 • ROHS là một tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất để có thể bán hàng tại Châu Âu và Đối với các hãng thương hiệu lớn thì họ tuân thủ rất nghiêm ngặt.

(2) Tiêu chuẩn ROHS 1?

 • Tiêu chuẩn ROHS 1:  sẽ hạn chế tối đa 6 chất bao gồm 4 kim loại nặng độc hại: Chì (Pb), Thủy Ngân (Hg), Cadmium (Cd),  Cr6+ và 2 chất chống cháy Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ether (PBDE). Đây là các chất độc hại nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường.

(3) Tiêu chuẩn ROHS 2?

 • Vào tháng 6/2015 EU đưa ra chuẩn ROHS 2 bổ sung thêm 4 chất cấm khác vào. 4 chất này có tính chất làm mềm dẻo cho nhựa Vinyl. Tuy nhiên nó lại gây tác hại đến sinh sản và phát triển, tổn thương các cơ quan, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết và ung thư.
 • Các chất này là: Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).
 • Kết luận: Các chất cấm theo ROHS:
  • Lead (Pb)
  • Mercury (Hg)
  • Cadmium (Cd)
  • Hexavalent chromium (Cr6+)
  • Polybrominated biphenyls (PBB)
  • Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
  • Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
  • Butyl benzyl phthalate (BBP)
  • Dibutyl phthalate (DBP)
  • Diisobutyl phthalate (DIBP)

(3) Các kỹ thuật phân tích áp dụng phân tích theo tiêu chuẩn RoHS2: Pb, Cd, Hg, Cr6+, Brominated Flame Retardants (PBB, PBDE) và phthalate esters (DEHP, BBP, DBP, DIBP):